نگاه کن! که نگاهت روایت فتح است

سلام راوی مجنون...
نگاه کن! که نگاهت روایت فتح است

درون من برهوتی است از حقیقت دور
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
پیوندهای روزانه

(タイトルなし) デコメ絵文字 بـــِســمـِ اللـــه الــرحمـــن ِ الـــرحـــیمــ..(タイトルなし) デコメ絵文字

--------------------------

نفــَس می کــشیــــد...

زِنــده بود..

ولــی نه آنجــآ که می خواستــ!

مــاهــی درگــیر تنگ کوچکــ!

آرام آرام مــرده بود

---------------------


                                       فتوگرافر:شبنمِ موحدی
  • ۹۴/۱۲/۰۵
  • گمنام گمنامی